Der kan betales på følgende tre måder:

– Betaling via netbank
– Mobilpay 967 660
– Kortbetaling

Kunden modtager en faktura via E-mail eller med post, efter endt projektet.
Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.

Betaling kontant
Ved kontant betaling betales det fulde beløb efter afslutning af den først aftalte dato for projektstart.
Eksempelvis efter rensning af fliser og før imprægneringen. Dette skal være aftalt før projektstart.

AFBESTILLING ELLER ÆNDRING AF DATO
Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller E-mail indenfor hovedkontorets
åbningstider.
Aflysning skal ske skriftligt til info@RensFyn.dk

GEBYR VED AFBESTILLING
Da vi er et sæsonfirma, har vi rigtig mange bestillinger i sommersæsonen, specielt i foråret fra marts til juli.
Derfor når du bestiller og fastsætter en dato med os, så vil det medføre at vi muligvis må sige nej til en
anden. Derfor, efter at du har fastsat en dato med os, så er denne bestilling bindende og der vil pålægges et
afbestillingsgebyr, hvis du efterfølgende ønsker at afbestille.

– Ved afbestilling efter at vi sammen har fastsat en dato, er der et afbestillingsgebyr på 650 kr.

– Ved afbestilling inden for 5 arbejdsdage betales et afbestillingsgebyr på 1300 kr.

– Ved afbestilling med mindre end 24 timers varsel betales en afbestillingsgebyr på 2.000 kr.

Husk vi skal have adgang hele vejen rundt om huset nå vi kommer, så HUSK havelåger må ikke være låst, der
skal være adgang til vand (husk at åbne for vandet)

Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal, samt sørge for, at der er åbnet for vandet på
den aftalte tid og dato. Hvis ikke gælder samme betingelser som ”Gebyr ved afbestilling”. Dette gælder
eksempelvis:

– Hvis der er låst ind til haven

– Hvis vi ikke kan parkere foran huset

– Hvis der er vagthunde, så vi ikke kan gå ind rent sikkerhedsmæssigt

– Hvis der ikke er åbnet for vandet og vi derved er kørt forgæves

Ved bestilling af årlig servicebehandling/algebehandling af tag og/eller fliser
Grundet vejret kan datoen for servicebehandlingen ikke fastlægges forinden det år, hvor den skal udføres.
Kunden bliver derfor kontaktet senest 3 dage før på mail eller telefon med datoen for servicebehandlingen.
Denne dato kan ikke ændres.
Det er vigtigt at RensFyn ApS kan tilgå haven. Er der en lukket havelåge eller lignende, skal kunden
informere RensFyn ApS herom, når bestillingen af den årlig servicebehandling foretages.
Hvis RensFyn ApS kommer ud og ikke kan tilgå arealet, så bliver der pålagt et gebyr på 500 kr. ekskl. moms.
Ved bestilling af serviceaftale på algebehandling af tag og/eller fliser, tilmeldes du automatisk at få ordnet
denne service 1 gang hvert år.
Det er anbefalet er gøre dette 1 gang hvert år. Ønsker du ikke denne service året efter, skal du skrive ind til
info@RensFyn.dk og meddele at du ønsker at blive afmeldt.
Afmeldelse skal gøres senest d. 1. januar i det pågældende år, da vi i januar starter med planlægning af
ruterne.
Ved service af tag er det vigtigt at du fjerner krukker med blomster, som står under tagrenden og dækker af
inden vi kommer har ud regnvandsopsamling koblet til tagrenden, er det ligeledes vigtigt at du afmonterer
dette.

Det er kundens eget ansvar at dække af.

ERSTATNINGSANSVAR / Indsigelser
RensFyn ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgende:

1. Udskridning af fliser
Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis
større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m.
Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere
efter rensning og dermed kan man se, hvis fliserne har rykket sig.
RensFyn ApS kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

2. Stoppet dræn eller kloak
Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog
forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken eller hvor faldet fra fliserne
går. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du/i en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet
lettere en andre, så skal i meddele dette inden vi starter opgaven, så vi kan sørge for at støvsuge inden
kloakken eller drænet vil blive stoppet.
Denne service koster 400 kr. ekskl. moms.

3. Flisernes tilstand efter rensning
Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke flække
eller slå større flænger af en ellers sund sten. Efter en rensning vil en porøs sten dog lettere kunne
genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er
begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.
Rensningen foretages med vand. Hvis der er misfarvninger i flisen, som fx rustfarve, olieplamager o. lign.
kan RensFyn ApS ikke gøre noget ved det. Dette ligger dybere ned i flisens overflade og kan ikke renses bort
ved almindelig rensning.
Har du netop fået olie i flisens overflade skal du bede om en hastebestilling, hvor vi kommer ud med speciel
kemi og hedvandsrenser, hvilket kan forbedre skaden. Vi kan dog ikke garantere for resultatet, da det
afhænger af hvor længe olien har siddet i flisen og hvor dybt den er gået ned i flisens overflade.

4. Flytning af krukker, porcelæn m.m.
Eksempelvis keramikkrukker som i forvejen har fået frostsprængninger, og som derved ikke tåler at blive
flyttet rundt på.

5. Utæt vandhane efter rensning / behandling
I tilfælde af, at kunden ikke har vandudtag udenfor, så kan vi tage vand inde fra huset. f.eks. under vasken, i
kælderen, bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne
pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det
kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at
stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.
Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gerne hjælpe med at
tætne den med pakning, men det er på kundens eget ansvar at holde øje med at den er i orden
efterfølgende.

6. Indsigelser til opgaven
Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er
nogen indsigelser til selve rensningen, er det derfor krævet at dette gøres senest 48 timer efter rensningen
er udført, så vi ikke skal kører flere gange ift. rensning og imprægnering.

7. Servicebehandling af tag/fliser
Ved behandling af tag, kan der komme noget skum på beplantningen lige ved tagrenden eller op mod
huset. RensFyn ApS er ikke ansvarlig for dette. Behandlingen påføres med skum på mest ansvarlig vis, men
små vindstød kan i den forkerte stilling tage noget af dette skum som kan ramme beplantningen.
Her kan der opleves pletter, men som vokser ud efter få uger igen.
Ved servicebehandling af fliser/tag er det vigtigt at kunden oplyser hvis der er bassin med fisk. Hvis der er
fisk er kunden selv ansvarlig for hvor der ønske servicebehandling. Det er vigtigt at produktet ikke kommer i
bassinet. Dermed gælder det også, at kunden altid er ansvarlig for at afkoble tagrenden, hvis vandet bruges
til bassin eller planter efterfølgende.

8. Farveforskel og kalk optræk under carport
Farveforskel: Fliser som er overdækket, f.eks. under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke
på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de
har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har
derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt
mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense
denne overflade væk.
Kalk optræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og
vaskes bort af regn. Under carport kommer der ikke regn og kun fugt. Derfor vil der i nogle tilfælde være
carporte der får noget hvidt optræk som er kalk, som kommer efter rensning, da de her har fået meget
vand. Dette har ikke noget med de produkter som påføres fliserne, men skyldes kalken i flisen der kommer
op når det får vand. For at få det væk skal fliserne have mere vand hvilket du kan hjælpe processen med,
ved at vande fliserne med haveslange.

9. Sort stakit
Efter rensning skylder vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som
vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne
ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når
vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det
sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

10. Valg af sand til fugerne
Efter imprægnering af fliserne anbefaler RensFyn ApS at fylde fugerne op med sand, gerne fugesand eller
stenmel som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst.
Hvis du selv gør det, så anbefaler vi fugesand/stenmel. Den virker okay og den misfarver ikke i flisen.
Vælger du andre former for sand, som f.eks. Dansand, så har vi flere eksempler på at fliserne nogen steder
bliver misfarvet, lidt ligesom en slags hvid kalk optræk. Det er mineralerne i Dansand der altså kan påvirke
flisen og dette tager lang tid før det går væk. Hvis uheldet er ude kan vi rense det om, men der er ikke
garanti for at det hele forsvinder i første omgang. Så vi anbefaler at du tester et par m2 inden du fylder
sand ud over hele arealet.

GARANTI
RensFyn ApS tilbyder 10 års garanti
For at garantien mod alger og flisepest kan opretholdelse skal der foretages en årlig vedligeholdelse
(service aftale). Servicebehandlingen nedbryder de grønne skær af alger der kommer over vinteren.
Servicebehandlingen virker forebyggende og er sammen med imprægneringen med til at sikre mod alger og
flisepest i op til 10 år. Den tager omkring 15-45 minutter at udføre på et normalt fliseareal og udføres en
gang årligt. Ved den årlige service så skal alle møbler og lignende være flyttet inden vi kommer.

Garantien dækker ikke 0,5 meter fra fiskebassiner, buske, græskanter og planter, samt flisekanter som
grænser op til buske, græskanter og planter.
Dette skyldes, at vi som udgangspunkt ikke giver servicebehandlingen så tæt på, da dette kan forårsage at
blade, græs og planter vil kunne blive ramt og blive beskadiget. Vi kan, hvis det ønskes, give service helt op
til de beskrevne områder, men dette skal bekræftes på mail, hvor kunden selv er indforstået og tager
ansvaret.
Garantien dækker normal trafik.
RensFyn ApS fjerner det meste mos, dog kan noget sidde så godt fast at det ikke kommer med op. Det
anbefales og fjerne det der måtte være inden sand kommer på.
Græs/mos mellem fugerne – Vi foreslår at tage flisen op selv og fjerne rødderne
Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod disse, men vi kommer langt i
form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav.
Sorte lav sætter sig dybere ned i flisens overflade. Det er ikke alle fliser, som er angrebet af sorte lav, men
hvis de er, så kræves en algebehandling. RensFyn ApS har gjort det til en fast rutine at give fliserne en
algebehandling efter rensning for at nedbryde netop disse vækster. Vær dog tålmodig med de sorte lav, da
algebehandlingen nedbryder de sorte lav, men processen tager tid. Sorte lav på tage fjernes i løbet af 6-8
mdr., mens på fliser tager det 3-6 mdr. typisk. Er dine fliser stærkt angrebet, kan det kræves endnu en
algebehandling året efter.

Generelle betingelser ved vinduespudsning

Du accepterer at vi må befinde os på din adresse, for at udføre vores arbejde, selvom du ikke er hjemme.
Vi vil altid give besked om, når vi har været og ordne dine vinduer.
Faktura fremsendes pr. mail medmindre andet er aftalt.
Dine kontaktoplysninger bliver ikke delt med tredje part, og bliver kun brugt til at kunne fakturere dig for
ydelsen, og naturligvis finde adressen for opgaven.
Når du opsiger en ydelse, og en ydelse generelt er overstået bliver du fjernet fra vores database.
Der er 2 måneders opsigelsesvarsel på serviceaftale om vinduespudsning.
Opsigelse skal fremsendes pr. mail til info@rensfyn.dk.
Derudover accepterer du, at der kan gå op til 2 vinduespudsninger før der kan reklameres over resultatet.
Dette skyldes, at vi bruger filtreret vand uden farlig kemi og sæbe. Derfor vil der de første 1-3 gange kunne
ses sæberester fra tidligere afvask. Gummilister rundt i vinduet suger rigtigt meget kalk og sæbe og det kan
give pletter på vinduerne. Det er dog meget forskelligt hvordan vinduer reagerer.
Er der ingen forbedring efter tredje gang, bedes du kontakte os for reklamation.